ТЪРСИ СЕ  WANTED

ТЪРСИ СЕ WANTED

    Да помогнем на наш съгражданин! Това превозно средство е ОТКРАДНАТО от местността "Попови ливади". Умоляват се всички, които имат някаква информация, свързана с изчезването  или местонахождението му  в…