В публичното обсъждане на три концепции за интегрирани териториални инвестиции днес в град Гоце Делчев участваха кметът Владимир Москов, заместник кметът Валери Сарандев, представители на общините Гърмен и Сандански, както и останалите партньори – Сдружение Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Баничан, Обединено училище “Христо Ботев” – с. Дъбница, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев, Пирин – текс ЕООД, Нидекс ООД и Наталия – ММ ООД.

Водещ партньор в концепцията за  „Повишаване качеството на живот, качеството на предоставяните публични услуги, развитие на местния бизнес и по-ефикасно оползотворяване на потенциалите на територията за развитие на устойчив туризъм и популяризиране на местните културни, исторически и природни забележителности“ е община Гоце Делчев. Основните дейности, които би трябвало да бъдат изпълнени до 2029 година са:

Подобряване състоянието на зелената инфраструктура, елементите на градската среда и междублокови пространства в град Гоце Делчев, включващо централната градска част и реконструкция на ул. „Бяло море“ и прилежащото междублоково пространство в кв. 107.    за 4 500 000 лв.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградите на  Брезница, Корница и Мосомище за 2 000 000 лв.

модернизация на ДГ „Детелина“, гр. Гоце Делчев за 2 500 000 лв, обновяване на модернизация на сградата и оборудването на читалище за 2 800 000 лв.. ;

Реконструкция и рехабилитация на северния общински обходен път на Гоце Делчев за 3 450 000 лв.

Обновяване на сградата и оборудването на медицински център 1 В Гоце Делчев за 2 800 000 лв.

Създаване на здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи за 2 000 000 лв.

Повишаване безопасността на пешеходното движение по основни градски улици и в близост до учебни заведения, ограмотяване на възрастни, преодоляване на десеграция на училищата и мерки против дискриминацията, включване в заетост на неактивни младежи и продължително безработни младежи, повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите на заетите лица и осигуряване на здравословна, безопасна работна среда в „Наталия-ММ“, адаптиране на „Пирин-Текс“ ЕООД и неговите работници и служители към промените – 140 000 лв., осигуряване на възможности за транспортиране на работещите в „Нидекс“ и др. дейности също са включени в концепцията.

За община Гърмен са предвидени обновяване на здравните служби с. Дебрен, с. Гърмен и с. Долно Дряново, ремонт на Туристически информационен център в село Огняново, мерки за развитие на устойчива мобилност на територията на община Гърмен и др.

Гласуването за концепциите може да стане до края на месеца и чрез попълване на он-лайн анкета. https://docs.google.com/presentation/d/1THa1VcfiZf5Crhl98NNdSdGX5Q73o1DE/edit#slide=id.p1

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *