Това е третият етап от обновяването на Детска ясла „Пролет“ в гр. Гоце Делчев. През 2022 г. с финансиране по същата програма – „Красива България“, беше обновена сградата на яслата с включени мерки за енергийна ефективност. През 2023 г. бяха изпълнени строително-монтажни работи по облагородяване на дворното пространство, паркоустройство и вертикална планировка.