4 процедури за общо 217 млн. лева ще бъдат отворени за кандидат-бенефициенти през тази година от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Две от процедурите са насочени към представители на бизнеса и ще предоставят финансиране за дигитализация на малки и средни предприятия и стимулиране внедряването на иновации в съществуващи предприятия. Другите две процедури са насочени към конкретни бенефициенти – държавни структури, които трябва да разработят проекти по зададени цели, за да получат финансиране.

58,7 млн. лева е общият бюджет на процедура „Дигитализация на МСП“, по която за финансиране на проекти ще могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Със средствата, предприятията ще могат да разработват и въвеждат IT системи и приложения за управление на бизнеса. Предвижда се безвъзмездните средства да покриват до 70% от стойността на проектите, а останалата част да бъде собствено финансиране. Стойността на всеки отделен проект ще бъде от 50 000 до 391 166 лв.  Очаква се кандидатстването по мярката да стартира през месец март 2020 година.

117, 5 млн. лева пък ще бъдат отпуснати за процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията”, която се очаква да стартира с прием на проекти съвсем скоро. Операцията ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на определени приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Стойността на проектите ще бъде от 100 хил. до 1 млн. лева в зависимост от категорията на предприятието, а процентът на безвъзмездната помощ за отделен проект ще зависи от режима на подпомагане, избран от кандидата.

Извън средствата за бизнеса, ОПИК включва още две процедури през последната за този програмен период година. Те обаче са с директно предоставяне. По-голямата е за почти 40 млн. лева, които са предназначени за надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“. Самото изграждане на парка, което завърши през 2015 г., също беше финансирано с европейски средства.

По другата процедура ще бъдат отпуснати 1,5 млн. лв. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за осигуряване на ефективен надзор при контрола на качеството на течните и твърдите горива.

От стартирането на ОПИК 2014-2020 г. до момента са подкрепени близо 2 500 български предприятия, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.  Договорените средства са около 78% от бюджета на Програмата, а изплатените възлизат на  1,2 млрд. лв. или над  45 % от бюджета й. Реалните резултати за фирмите, според анализи на Министерство на икономиката, показват, че за последните две години ръстът на приходите на предприятията, подкрепени по ОПИК е близо 3% повече, спрямо средните за страната.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *