DSCN7153Предимно поземлени имоти ще са теми за обсъждане в заседанието на общинските съветници от Гоце Делчев на 5 май 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа Заседанието на Общинския съвет гр. Гоце Делчев, ще е при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ІІ от квартал 9 по плана на село Баничан.
 2. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ХХІІ от квартал 14 по плана на село Лъжница.
 3. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот VІІ от квартал 54 по плана на село Корница.
 4. Продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ от квартал 55 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 5. Продажба на урегулиран поземлен имот ІХ от квартал 26 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.
 6. Продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ от квартал 8 по плана на село Буково на собственика на построената в имота сграда.
 7. Продажба на урегулиран поземлен имот Х от квартал 11 по плана на село Буково на собственика на построената в имота сграда.
 8. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Корница, село Лъжница и село Господинци.
 9. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Мусомища.
 10. Учредяване на право на пристрояване към жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1491.
 11. Участие на Църковното настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ с.Баничан с проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 7.6.
 12. Разрешаване изготвянето на ПУП за имот №029008, местността „Пенковото“, землището на с.Борово, за „селскостопански обслужващи сгради и гаражи“.
 13. Разрешаване изготвянето на ПУП за имот №029009, местността „Пенковото“, землището на с.Борово, за „конеферма“.
 14. Даване на съгласие за включване на отсечката от ІІІ-198 /Гоце Делчев – Катунци/ до о.т.148 /края на регулацията/ на с.Попови ливади в списъка на общинската пътна мрежа.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *