Едни бият тъпана, други обират парсата, така обобщено може да се коментира казаното от командира на СВ генерал-майор Андрей Боцев, че единствено проектът на СВ не бе одобрен в парламента. ”За мен е учудващо, че от трите проекта /на ВВС, ВМС и СВ/, които бяха предложени само на Сухопътни войски не бе приет. За мен обяснението е, че държавата не може да отдели ресурс и за този проект, звучи несериозно, категоричен е генералът.

A-BOCEV
Две трети от Българската армия са Сухопътни войски, които са нейния гръбнак. В 93 на сто от мисиите в чужбина участват Сухопътните войски. Взаимодействието в охраната на границата с Република Гърция и Република Турция се осъществява на 100 процента от Сухопътни войски. В момента също участваме. 74 на сто от Целите за способности изпълняват Сухопътни войски. В две трети от международните учения участват основно Сухопътни войски, защитава своята теза в Otbrana.com генералът.
Просто няма смисъл, ако не се движат едновременно. Те са свързани по между си. Добре е да осигурим въздушните и морските граници, но след като сухопътната не е?! Аз съм убеден, че проектът на Сухопътни войски задължително трябва да се случи. Категоричен съм, че проектът на Сухопътни войски е напълно готов от преди две години. Нищо не се доработва. Има малка промяна във финансовата рамка, т.е. придобиването на бойните машини да стане не за 7, а за 12 години. Изхождаме от реалното състояние на бюджета. Важното е да се даде зелена светлина и да тръгне проектът, мечтае генералът.

Предвидили сме да получим първите машини в края на 2017 г., за да можем да организираме обучението на личния състав. През втория етап – попълването на батальонните бойни групи, да вървят едновременно придобиването на машините и подготовката на личния състав, обяснява той.

Не само с техниката, боеприпасите и подготовката е критично състоянието, но и по отношение на личния състав. Много притеснителен е некомплектът, който имаме. Личният ни състав е над 3500 души по-малко. Некомплектът с офицери е 17 процента, за сержанти – 23 процента, най-критично е при войнишкия състав, където недостигът е 27 процента. Всички това влияе негативно на изпълнението на нашите задачи. Имаме подраздееления, където некомплектът достига до 42 процента при офицерите и до 50 процента при войниците. Ако не се вземат спешни мерки за попълване на личния състав, няма да можем да изпълняваме в пълен обем своите задачи, очертава мрачното състояние на войските ген. Боцев.

И предлага решение за излизане от положението: Основният демотивиращ фактор са ниските заплати. Няма кой да дойде при възнаграждение около 600 лв. А това положение смъква и качеството на личния състав. Базата за определяне на възнаграждението трябва да се обвърже със средната работна заплата в страната или в обществения сектор. Необходимо е прецизиране на заплащането на военнослужещите чрез значително повишаване на възнаграждението – минимум 40 на сто, за най-ниските звания в отделните категории и увеличаване на разликите между отделните звания и степени. Трябва да се предвиди допълнително възнаграждение на военнослужещи, които заемат „непривлекателни длъжности” в съответствие с поеманите отговорности и количеството и качеството на вложения труд. От не по-малко значение е осигуряването на необходимите материални средства и условия на труд, свързани с ежедневната дейност и войсковия живот – консумативи, техника, резервни части, горива, облекло, снаряжение, екипировка, сграден и жилищен фонд, оборудване и др. Важно е всяка година да се актуализират компенсационните суми за живеещите при условията на свободно договаряне. В този ред на предложения бих прибавил и възстановяването на правата на военнослужещите при определени условия да закупуват еднократно в срока на службата си жилище от фонда на МО, категоричен е командирът на Сухопътни войски.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *