Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проеки по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

Единият от проектите е «Подобряване достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пангео». Общата цел на проекта е да подобри достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в трансграничния регион чрез обновяване и оборудване на здравните служби в труднодостъпни и отдалечени райони. По проекта ще се извърши ремонт и оборудване на здравните служби в селата Лъжница и Брезница в община Гоце Делчев, както и две други в гръцката община – партньор по проекта.  Ще бъде направен ремонт и оборудване на Общински Център по Телемедицина в гр. Гоце Делчев (България) и гр. Елефтеруполи (Гърция). Освен това ще се закупят 2 специализирани автомобили – мобилни станции за първична помощ.

Резултатите от проекта ще бъдат изградена и функционираща система за телемедицина в първичната медицинска помощ в трансграничния регион осигуряваща обслужване на населението от отдалечените населени места. Друг важен резултат е, че цената на медицинските услуги ще бъде намалена. Общият одобрен бюджет на проекта е 917 042 евро, като бюджетът на община Гоце Делчев е 470 427,20 евро. Общата продължителност е 24 месеца.

Другият проект «Сертифициране на социални предприемачи в трансграничния регион» предвижда създаване на общинско социално предприятие „ЦВЕТЕН ГРАД”. То ще предоставя възможности за заетост на лица, напускащи специализирани институции, както и трудова реализация на хора с увреждания или социално слаби лица на територията на Община Гоце Делчев. Проектът цели и развитието на нови професионални умения, трудови навици и професионална ориентираност, получаване на равен шанс на пазара на труда.

За целта ще се изгради разсадник за оранжерийно производство на  цветя и храсти, на територията на градския парк, в имотните граници на Младежки дом-гр. Гоце Делчев. Получените разсади ще  се ползват за сезонно зацветяване на обществени площи. Видовете, които ще се отглеждат се използват в сегашната практика на зацветяване на обществените зелени площи. Партньори по проекта са Организацията SOS „Детски селища“ Гърция, Организация в подкрепа на хора в неравностойно положение, „ТЕИ“ Кавала и Община Гоце Делчев. Общият бюджет на проекта е 615 978, 32 евро, като бюджетът на община Гоце Делчев е 336 017, 97 000 евро. Общата продължителност е 24 месеца.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *