Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира нова процедура „Подкрепа за предприемачество“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Основната цел на процедурата е да се подпомогне подготовката на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, както безработни, така и в заетост, да придобият нужните знания и умения за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

С предоставената 100% безвъзмездна финансова помощ, неправителствени организации, търговски дружества или социални партньори ще могат да осъществят редица дейности, свързани с информиране и мотивиране на желаещите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, с предоставяне на специализирани обучения за разработването на бизнес идеи и бизнес планове за управление на собствен бизнес, както и с представяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд като общия бюджет е 5 млн.лв. Кандидатите могат да получат финансова подкрепа между 100 000 лв. и 391 166 лв.

Кандидатстването е изцяло електронно през информационната система ИСУН 2020 с квалифициран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за предоставяне на проектните предложения е 02.10.2017 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация и пълния комплект документи за кандидатстване по процедурата може да бъде получена в офиса на Областен информационен център – Благоевград, както и на електронните адреси на ОПРЧР и на ИСУН.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *