Директорът на РЗИ – Благоевград д-р Петър Иванов е издал специална заповед, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград за срок от 22.07.2022 г. до 20.08.2022 г.

Какво включват мерките?

Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения, Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция – Благоевград, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, дрогерии и оптики.

Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. от всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

При възможност и по преценка работодателите да създадат възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да въведат работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Благоевград, се уточнява във заповедта.

За мерките се уведомени областния управител на област Благоевград, кметовете на всички общини в област Благоевград, началника на Областна дирекция на МВР – Благоевград, ръководителите на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на област Благоевград, директора на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград, директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Благоевград, директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Благоевград, ръководителите на аптеки, дрогерии и оптики  областта, които трябва да създадат необходимата организация за контрол по спазването им.  

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *