Създават се комисии по тютюна като постоянно действащ орган относно окачествяването и изкупуването на суровината, това е заложено в Наредtutunба за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, публикувана в сайта на земеделското министерство.Комисиите са постоянно действащ орган към областните дирекции „Земеделие“, на територията на които се произвежда и се търгува с тютюн. Те ще разглеждат заявления за издаване на разрешения за изкупуване на суров тютюн и заявления за настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото разрешение за изкупуване на суров тютюн. Ще разглеждат още и програми за прогнозните количества суровина по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година. От комисиите ще се изисква и да изготвят обобщени справки по сортови групи. Те ще са и органът, който се занимава с молби, жалби и сигнали, свързани с изкупуването и окачествяването на тютюна. В случай на оспорване на окачествяване на тютюн, от комисиите ще се изисква да направят повторно окачествяване.

 

Според проекта на наредбата ежегодно ще бъде актуализиран и публикуван в сайта на МЗХ и списък с експерти по окачествяване на суров тютюн. Ако възникне спор по окачествяването на суровината между производителя и купувача, всеки от тях може да подаде писмено искане до председателя на комисията по тютюна в съответната областната дирекция „Земеделие” за окачествяване от експерт от списъка. Необходимо е към искането да бъдат приложени и документи, свързани със спора. Такива може да са договор, предавателно-приемателен протокол, документ за отчетена влага, определено количество пясък и др.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *