Вече е ясен ръководния екип и 14-те работници, които ще работят в новото социално предприятие в Гоце Делчев, за които администрацията в града проведе конкурс. На първо място за длъжността директор на социалното предприятие е класирана Емилия Траханарова. В конкурса за същата длъжност са участвали още Десислава Черешарова, Величка Топалова и Николай Калоферов, които са отпаднали след отчитане на резултатите.

Любка Голешова е спечелилата конкурса за длъжността „счетоводител“ в новото предприятие. За същата длъжност кандидати са били също Ваня Кюлева и Радина Стоинкова, които са отпаднали при класирането.

Двама са били и кандидатите за длъжността „консултант подкрепена заетост“. На първо място е класирана Кемиле Шериф, а на второ Марияна Челебиева.

14 ще  са работниците по озеленяване, като работните места ще бъдат заети от Мария Илиева Тодорова, Велизар Адамов Камбуров, Юсеин Исмаил Айдар, Найле Рамаданова Молова, Николай Димитров Стоянджиков, Румен Димитров Каравчев, Георги Апостолов Саватинов,  Сюлейман Ибраимов Кисьов, Ангел Георгиев Валюков, Димитър Иванов Сингарталиев, Сотир Тодоров Граматиков, Димитър Ангелов Витанов, Димитър Фидошев Камбуров и Костадин Петров Халкалиев.

Класираните на първо място кандидати за длъжностите „директор“, „счетоводител“ и „консултант подкрепена заетост“, както и класираните от 1-о до 14-о място кандидати за длъжност „работник озеленяване“ ще бъдат уведомени допълнително за необходимите документи, мястото и срока за сключване на трудовите договори.

Новото социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в община Гоце Делчев“ е създадено по проект финансиран с административен договор BG05M9OP001-2.010-0563-C01по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *