Областен информационен център – Благоевград организира информационна среща на тема „Актуални възможности за бизнеса по ОПИК 2014-2020″, съобщиха от Сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев.  Срещата ще се проведе на 14 юли 2016 г. от 9.30 часа в зала № 101 в сградата на Общинска администрация – Благоевград.

OPIK

 

ПРОГРАМА:

09.15 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 09:40 Откриване на информационната среща

Теменужка Стамболиева – Управител на ОИЦ- Благоевград

09:40 – 10.20 Представяне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Янислава Вангелова – експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ- Благоевград

10.20 – 11.00 Представяне на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Теменужка Стамболиева – Управител на ОИЦ- Благоевград

11.00 – 11.20 Въпроси и отговори

11.20 – 12:00 Кетъринг

12.00 – 12.30 Представяне на ПМС за определяне на детайлни правила за предоставяне на БФП по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.

Представител на дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет

12.30 – 13.00 Представяне на ПМС за правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана, от бенефициенти на БФП от ЕСИФ.

Представител на дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет

13.00 – 13.30 Въпроси и отговори

13.30 Закриване на информационната среща

 

Желаещите представители на фирми, могат да заявят участие  на e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com не по-късно от 17.00 часа на 12.07.2016 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *