Заместник кметът Валери Сарандев днес подписа заповед за строго спазване на противоепидемичните мерки в община Гоце Делчев, с която се нарежда:

1. Обекти, които произвеждат и търгуват на място със собствена продукция (баничарници, обекти за закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други), да извършват дейността си при строго спазване на противоепидемичните мерки и санитарно-хигиенните изисквания, както и:

– извършване на редовна дезинфекция и почистване, включително и около търговските обекти;

– задължително е ползването на предпазни средства (защитни маски за лице или предпазен шлем) от продавачи и клиенти;

– спазването на дистанция между клиентите най-малко 1,5;

– недопускане консумацията на закуски, пици, дюнери, сладкарски изделия и други пред и около търговските обекти;

– продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им;

– поставяне на информационни табели за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или шлемове.

ІІ. При установено нарушение на противоепидемичните мерки търговските обекти ще бъдат незабавно затваряни.

ІІІ. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

С друга заповед се въвеждат специални мерки на Общинския пазар в Гоце Делчев, в която:

І. Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира дейността на пазара в гр. Гоце Делчев като се спазват стриктно противоепидемичните мерки, включително:

1. Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);

2. Разполагане на стоки на маси и сергии – по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;

3. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

4. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, както и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

5. Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар;

6. Ограничаване със сигнална лента на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;

7. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД да работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или предпазен шлем от търговци и потребители и осигуряване на дезинфектанти на входа;

8. Контрол на входа по отношение броя на лицата – недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,5 метра;

9. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице или шлемове от търговци и потребители.

10. В офисите на „Общински пазари“ ЕООД задължително се използват дезинфектанти за ръце на входа, защитни маски за лице или шлемове от служителите и клиенти. Да се осигури дистанция от 1.5 метра при обслужването.

ІІ. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІІІ. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.

ІV. Правилата са задължителни за изпълнение при функциониране на пазари в населените места на общината.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *