Месец: март 2024

Удължен е срокът за кандидатстване за саниране на жилищни сгради

Срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г., включително. Така се дава възможност сдружения на собственици, които по…