Природо-математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов” в Благоевград и ПМГ „Яне Сандански” в Гоце Делчев са подали искания за утвърждаване на повече паралелки за ученици в пети клас. Предложенията за утвърждаване на държавен план-прием в тези две училища са постъпили в Регионалното управление на образованието-Благоевград. На провелия се Областен съвет за регионално развитие бяха обсъдени исканията за утвърждаване на повече паралелки от наличността на ученици за попълването им. Според експертите е необходимо да се даде възможност за по-голям избор на учениците, желаещи да кандидатстват за избраните от тях професионални направления и профили. По този начин ще бъде предоставена възможност по естествен път да отпаднат паралелки, за които няма да има кандидати. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие гласува състава на работната група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта с анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Целта е чрез проучване сред работодателите във всички области да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие. Анкетирането на работодателите ще се извърши през м. февруари 2018 г., като се насърчават максимален брой работодатели от частния и публичния сектор да се включат в него на следния линк:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Работната група ще обработи анкетите и до 31.03.2018 г. ще представи обобщена информация в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за обсъждане. До 05.04.2018 г. председателят на Комисията по заетостта ще изпрати обобщената за областта информация за потребностите на работодателите до централното управление на Агенцията по заетостта.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *