Заключителна пресконференция и официална церемония „откриване на обект“ по проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“ се проведе днес. Проектът е финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът е на обща стойност 1 944 911,40 лева, от които 1 653 174,69лева (85%) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и  291 736,71 лева (15%) са от националния бюджет на Република България.

С тези средства беше извършена цялостна реконструкция на неизползваемата общинска сграда в бившата казарма, включително прилежащото дворно пространство.

Успешното изпълнение на проекта днес бе финализирано със заключителни информационни събития, на които присъства ръководството на община Гоце Делчев, представители на фирмата-изпълнител, общински съветници, проектанти, архитекти и инженери, свързани с работата по проекта, както и представители на социални институции.

Водосвет на новата придобивка направи Неврокопският митрополит Серафим, който пожела много хора в нужда да се възползват от нея и да получат нов шанс в живота.

В своето обръщение, кметът на община Гоце Делчев призна, че това е един от очакваните, но и трудни за реализиране проекти в последните години. Причината е, че проектирането му е започнало преди няколко години, когато икономическата ситуация в страната е била различна. В хода на реализацията му цените на всички строителни материали вече са били доста по-високи, което е било истинско предизвикателство. Изпълнителите и целият екип, реализирал проекта обаче, се справиха по най-добрия начин, призна кмета на Гоце Делчев, който изказа и своята благодарност за добре свършената работа. „След реконструираните улици в западната част на гр. Гоце Делчев, обновените училища и детски градини, санираните многофамилни жилищни сгради, тези социални жилища са поредния проект, който реализираме по Оперативна програма „Региони в растеж“. Техният брой не е достатъчен, но до голяма степен ще отговори на потребностите на община Гоце Делчев в момента“, категоричен бе кметът Владимир Москов.

След това кметът на Гоце Делчев Владимир Москов, заедно с директора на фирмата – изпълнител на проекта Георги Шапков, прерязаха лентата на обновената сграда.

Основните реализирани дейности по проекта са свързани с изпълнение на строително-монтажни работи, както и доставка на оборудване и обзавеждане на обособените общо 30 броя социални жилища. 6 от тях са едностайни, 10 са двустайни и 14 са тристайни. Средата е изцяло достъпна за хора в неравностойно положение.

Подборът на потребители на услугата по жилищно настаняване се извършва по реда на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев. Потребителите, които ще бъдат настанени в тези социални жилища трябва да отговарят на редица критерии като – да работят, децата им да посещават редовно учебни или детски заведения, да имат поставени всички задължителни имунизации и други.

Максималният срок до който потребителите могат да бъдат настанени в тези общински жилища е 3 години. От лятото на миналата година тече процедура по подбор на кандидатите, които са подали молби за настаняване.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *