Идеята за въвеждане на електронен прием в първи клас на училищата в град Гоце Делчев не беше приета. 11 съветници гласуваха за въвеждане, но 15 се въздържаха. Как се стигна до този резултат?

Във връзка с постъпило искане от групата съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Гоце Делчев за въвеждане на правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев, е била проведена среща между кмета на община Гоце Делчев с директорите на трите основни училища в гр. Гоце Делчев.
Директорите на Първо ОУ и Второ ОУ са изразили мнение, че сега действащата система работи добре. Директорът на Трето ОУ „Братя Миладинови“ е на мнение, че електронна система за прием трябва да бъде въведена за по-голяма прозрачност и обективност при разпределяне на децата в трите училища.
Въвеждането на система за електронен прием предполага недостиг на места в училищата, какъвто в град Гоце Делчев не съществува. Точно обратното – в идващите години броят на децата за първи клас намалява в следващите випуски. Мнението на директорите за оставане на сега действащата система за прием е било потвърдено и на последваща среща с Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания и именувания към Общинския съвет. От направено проучване за прилагането на електронен прием в първи клас, е установено, че такъв се прилага само в големи градове и там където базата на училищата за прием в първи клас е недостатъчна. На територията на област Благоевград електронен прием специално за първи клас не се прилага.
Като има предвид всичко това Общинската администрация Гоце Делчев изрази становище, че не се налага обективна необходимост за въвеждане на електронен прием в първи клас на училищата в град Гоце Делчев. Заедно с това становище, общинските съветници са получили и становищата на трите основни училища, които пряко работят със сега съществуващата система за прием.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *