Приключи 41-вото среднозимно преброяване на водолюбивите птици, съобщи Димитър Попов от БДЗП клон Гоце Делчев. То се проведе от 13 до 15 януари 2017, като имаше за цел да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици и местата където те зимуват.

Предварителните данни от проведеното 41-во Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България, показаха едни от най-високите числености, установени през последните години. Повече от 80% от екипите използваха мобилното приложение SmartBirdsPro, разработено от БДЗП за събиране на данни за биоразнообразието. Благодарение на него още в понеделник бяха налични по-голямата част от данните. Регистрирани са 686 762 индивида от над 150 вида.


Екипите трябваше да се справят и с нелеките климатични условия в страната по време на преброяването. Всички по-малки язовири и рибарници бяха изцяло замръзнали, поради задържалите се ниски температури от началото на месец януари. Подобно беше положението и с яз. Доспат, където дебелината на леда в язовира на места достигаше 20-30 см.

Екип на БДЗП клон Гоце Делчев също се включи в международното преброяване на зимуващите водолбиви птици. Това е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата и в него на територията на България участваха 41 екипа, които посетиха почти всички водоеми в страната. В нашия екип имаше и ловен експерт. Не бяха констатирани нарушения на закона за лова и не бяха регистрирани мъртви птици. Най-често наблюдаваните видове от нас бяха: Обикновен мишелов (Buteo buteo) и Воден кос (Cinclus cinclus).
Благодарение на системния мониторинг, който експертите от дружеството правят всяка година, се натрупват данни, които по-късно служат за оценка на популациите на птиците и динамиката в тяхното развитие. Това ни показва какво се случва с различните типове местообитания и природата като цяло, защото птиците са сред най-чувствителните организми на планетата и реагират по различни начини, когато нещо се случва, уточни Димитър Попов. Тези данни доста често се предоставят на институциите за да помогнат при взимането на правилни решения. Да речем в политиките на земеделието или за правилното ползване на природните ресурси, без това да причинява вреда на птиците и природата.


„Въпреки всичко това обаче, доста често някои критикуват природозащитниците“, коментира Попов. „Твърдят, че не си вършат достатъчно добре работата, особено когато се засегнат крупни бизнес интереси на определен кръг от хора и тогава започват обвинения, като зелена мафия и т.н.. Те не имитират дейност и не говорят празни приказки. Правят всичко това, защото посегателствата срещу природата и земята, станаха толкова жестоки, че се стига до тежки катаклизми и необичайни природни явления все по-често. Белези, които показват, че отдавна сме преминали границата и нарушили природното равновесие. Те са на лице повече от 50 години. Достатъчно е да спомена само няколко от тях, които са добре известни на всички. Изтъняването на озоновия слой, топенето на арктическите ледове, изсичането на тропическите гори около Амазонка. Дори в момента някои европейски столици предприемат драстични мерки срещу замърсяването на въздуха. Ограничава се движението на определени автомобили.


Точно такава трябва да бъде ролята на природозащитните организации според мен,  да обединяват хората в името на природозащитата, само тогава ще имаме едно здраво и пълноценно общество, което най-накрая ще започне да цени природните прелести. Има светлина в тунела, тъй като напоследък все повече хора ги е грижа какво ще се случва през следващите десетилетия и как ще живеят техните деца. Мисля, че природозащитните организации в България са достатъчно обединени и компетентни. Имат капацитет и възможност да направят всичко това. Такава е и мисията на Българското дружество за защита на птиците“, обобщи своите наблюдения от дългогодишната си дейност природозащитникът от Гоце Делчев Димитър Попов

Съдействие в преброяването оказаха: Изпълнителната агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна, Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Съюзът на ловците и риболовците в България ТП „ДГС Гоце Делчев“ , ДЛС „Дикчан“ с. Сатовча.

СНИМКИ: БДЗП клон Гоце Делчев

By hronika

One thought on “Над 150 вида водолюбиви птици зимуват в България”
  1. Попов е направил чудесни снимки, поздравления за това, както и за цялостната му дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *